Obvestilo o meritvah hitrosti

Obvestilo o meritvah hitrosti

23. marec 2012

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke izvaja meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti na odsekih občinskih cest in na odsekih državnih cest v naseljih, na območju občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke. Meritve hitrosti izvajamo na območjih šol, otroških vrtcev, otroških igrišč, v predelih, kjer se nahaja večje število pešcev, kolesarjev, v območjih naselij, kjer so bile podane pobude oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih ovir zaradi pogostih prekoračitev hitrosti ter drugih odsekih, kjer bi bila lahko zaradi prekoračene hitrosti ogrožena varnost udeležencev v cestnem prometu.

Meritve opravljamo s samodejno merilno napravo, ki je vgrajena v vozilo in prekrške beleži ter jih slikovno dokumentira. Vozilo s samodejno merilno napravo v določenem časovnem razmiku postavljamo na različne lokacije in tako opravljamo nadzor na kar največ kritičnih točkah po občinah. Za ugotovljene prekrške kršiteljem izdajamo plačilne naloge z izrekom globe in morebitnimi kazenskimi točkami skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa.

Varnost v cestnem prometu je izredno pomemben dejavnik, ki vpliva na kvaliteto bivanja ljudi na določenem območju, zato pomeni merjenje hitrosti vozil s stacionarnim radarjem pomemben prispevek k večji prometni varnosti najšibkejših udeležencev v prometu in posledično izboljšanje stanja varnosti cestnega prometa kot takega.

O predvidenih terminih izvajanja meritev hitrosti bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke sprotno obveščal javnost na svoji spletni strani.