Obvestilo z dne 10.03.2014

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bo v času od 10. do 17. marca 2014 izvajalo meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti na območju občine Bloke.