Obvestilo z dne 26.09.2014

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bo od 26.09. do 06.10.2014 izvajalo meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti na območju občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke.