Obvestilo z dne 07.01.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bo od 07.01. do 31.01.2015 izvajalo meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti na območju občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke.