Obvestilo z dne 17.07.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 17. do 19.07.2015 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.