Obvestilo z dne 04.08.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 04. do 08.08.2015 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.