Obvestilo z dne 12.08.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 12. do 16.08.2015 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.