Obvestilo z dne 18.08.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 18. do 23.08.2015 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.