Obvestilo z dne 11.09.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 11.09. do 13.09.2015 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.