Obvestilo z dne 20.10.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 20.10. do 25.10.2015 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.