Obvestilo z dne 27.10.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 27.10. do 31.10.2015 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.