Obvestilo z dne 07.12.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 07.12. do 11.12.2015 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.