Obvestilo z dne 12.01.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 12.01. do 17.01.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.