Obvestilo z dne 18.01.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 18.01. do 22.01.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.