Obvestilo z dne 04.02.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo 04. in 05.02.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.