Obvestilo z dne 24.02.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo 24.02.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.