Obvestilo z dne 01.03.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 01.03. do 04.03.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.