Obvestilo z dne 09.03.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 09.03. do 13.03.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.