Obvestilo z dne 14.03.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 14.03. do 19.03.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.