Obvestilo z dne 31.03.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 31.03.2016 do 03.04.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.