Obvestilo z dne 05.04.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 05.04.2016 do 10.04.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.