Obvestilo z dne 19.04.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 19.04.2016 do 24.04.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.