Obvestilo z dne 04.05.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 04.05. do 08.05.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.