Obvestilo z dne 16.05.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 16.05. do 22.05.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.