Obvestilo z dne 01.06.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 01.06. do 06.06.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.