Obvestilo z dne 28.06.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 28.06. do 04.07.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.