Obvestilo z dne 13.07.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 13.07. do 18.07.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.