Obvestilo z dne 19.07.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 19.07. do 25.07.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.