Obvestilo z dne 16.08.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 16.08. do 28.08.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti na relaciji Unec - Cerknica - Martinjak - Bloška Polica.