Obvestilo z dne 11.08.2017

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 11.08. do 27.08.2017 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti na relaciji Unec - Cerknica - Martinjak - Bloška Polica.