Obvestilo z dne 25.07.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 26.07. do 01.08.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.