Obvestilo z dne 03.08.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 03.08. do 07.08.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.