Obvestilo z dne 31.08.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 31.08. do 11.09.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.