Obvestilo z dne 21.09.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 21.09. do 26.09.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.