Obvestilo z dne 04.10.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 04.10. do 09.10.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.