Obvestilo z dne 11.08.2017

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 11.08. do 27.08.2017 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti.