Obvestilo z dne 01.09.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 01.09. do 04.09.2015 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti na cestah ob šolskih poteh.