Obvestilo z dne 11.09.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 11.09. do 13.09.2015 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti na relaciji Pivka - Drskovče.