Obvestilo z dne 21.09.2015

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 21.09. do 23.09.2015 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti v Občini Pivka.