Obvestilo z dne 31.08.2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke obvešča vse voznike motornih vozil, da bomo od 01.09. do 11.09.2016 izvajali meritve prekoračitev dovoljenih hitrosti na relacijah Postojna - Planina, Postojna - Belsko - Studeno - Postojna, Postojna - Prestranek in Postojna - Razdrto.