NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO

11.04.2019  

Splošno
11.04.2019
03.05.2019 do 00.00
Namere in odločbe
Dokumenti, priloge:
 

Priloga 1

 

 

 

 

 

Ponudba

 

 

 

 

Ponudnik (naziv pravne osebe, ime in priimek fizične osebe)

 

Ponujena cena v EUR

 

Naslov ponudnika

 

Telefon

 

e-naslov

 

Matična številka

 

Davčna številka oz. ID za DDV

 

Številka transakcijskega računa

 

Oseba, pristojna za podpis pogodbe (za pravne osebe)