ZAKONODAJA

USTAVA IN ZAKONI

 

PODZAKONSKI PREDPISI

 • Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Ur.l. RS,št. 103/07 in 64/10)
 • Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev (Ur.l. RS, št. 78/2007)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur.l. RS, št. 48/14)
 • Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju prometa (Ur.l. RS, št. 4/13)
 • Pravilnik o policijskih pooblastilih (Ur.l. RS, št. 16/14 in 59/17)
 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18)
 • Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Ur.l. RS, št. 33/11, 69/13 in 55/17)
 • Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št. 9/18)
 • Pravilnik o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Ur.l. RS, št. 5/92, 70/95, 73/00, 95/01, 95/01 in 117/02)
 • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Ur.l. RS, št. 48/11, 4/13, 20/14, 31/14, 64/14, 53/16, 9/17 in 75/17 – ZMV-1 )
 • Pravilnik o parkirni karti (Ur.l. RS, št. 67/11)
 • Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 70/11)