ZAKONODAJA

ZAKONI IN PODZAKONSKI PREDPISI

 

PODZAKONSKI PREDPISI

 • Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Ur.l. RS, št.103/2007,64/2010)
 • Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev (Ur.l. RS, št.78/2007)
 • Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev(Ur.l. RS, št.24/2011)
 • Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju prometa (Ur.l. RS, št.43/2011)
 • Pravilnik o policijskih pooblastilih (Ur.l. RS, št.40/2006,56/2008)
 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, št.46/2000,110/2006,49/2008,64/2008)
 • Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Ur.l. RS, št.127/2006,115/2008,33/2011)
 • Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št.20/05,106/05,30/06,86/06,32/07,63/07,31/08,35/09,101/2010)
 • Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št.75/2005,47/2008)
 • Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil (Ur.l. RS, št.83/2006)
 • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Ur.l. RS, št.48/2011)
 • Pravilnik o parkirni karti (Ur.l. RS, št.41/2006,67/2011)
 • Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Ur.l. RS št.70/2011)